Powłoki zabezpieczające przed erozją, korozją, kawitacją, udarami mechanicznymi

System nanoszenia powłok poliuretanowych z kartuszami – KRYPTONIT HD EASY

Do tej pory nie było systemów, które w łatwy sposób pozwalałyby na nanoszenie powłok ochronnych 2–składnikowych. Popularnych w czasie prac konserwacyjnych i naprawczych na statkach, rurociągach lub konstrukcjach stalowych.

Nasza firma proponuje technologię nakładania warstw 2-składnikowych i wyznacza nowe standardy. System powłok KRYPTONIT EASY nie tylko pomaga realizować niełatwe prace naprawcze. Pozwala także zaoszczędzić czas i pieniądze. Innowacyjne metody nakładania powłok trudnościeralnych, z technologią kartuszy dwuskładnikowych oraz nowatorsko zaprojektowanym sposobem natrysku poliuretanu i elastomerów, są alternatywą. Nie trzeba już korzystać z drogich i skomplikowanych agregatów.

Nanoszenie powłok ochronnych za pomocą agregatów, posiada dużo minusów. Materiał natryskowy jest dostępny jedynie w dużych pojemnikach – beczkach. Dla nagrzania materiału potrzeba sporo energii elektrycznej i czasu. Dodatkowe straty wiążą się z pozostałością materiału znajdującego się w otwartym zasobniku i wężach. Nie można tu również pominąć kosztów związanych z płukaniem agregatów po użyciu.

Technologie z wykorzystaniem kartuszy dają przekonujące zyski.

natrysk_poliuretanu

Niedrogie i błyskawiczne naprawy
Jak dotąd nie było dostępnych systemów w dziedzinie łatwego nanoszenia powłok 2-składnikowych, które byłyby popularnie używane w czasie prac konserwacyjnych i naprawczych na statkach, rurociągach, czy konstrukcjach stalowych. Nasza firma proponuje technologię nakładania warstw 2-składnikowych i wyznacza nowe standardy.

System powłok KRYPTONIT EASY nie tylko pomaga realizować, niełatwe prace naprawcze, ale również pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze. Innowacyjne metody nakładania powłok, KRYPTONIT EASY z innowacyjną technologią kartuszy dwuskładnikowych oraz nowatorsko zaprojektowanym sposobem nanoszenia natryskowego, są alternatywą dla drogich i skomplikowanych urządzeń natryskowych – agregatów.

Nanoszenie powłok za pomocą agregatów posiada dużo minusów. Materiał natryskowy dostępny jest jedynie w dużych pojemnikach – beczkach. Dla nagrzania materiału trzeba zużyć za każdym razem dużo energii elektrycznej oraz czasu. . Poza tym istnieje możliwość występowania sporych strat wynikających z pozostałości materiału znajdującego się w otwartym zasobniku oraz wężach. Nie można tu również pominąć kosztów związanych z płukaniem agregatów po użyciu.

Technologie z wykorzystaniem kartuszy dają przekonywujące zyski.

DSC03325 Kartusz z poliuretanem

Właściwe twardnienie materiału występuje jedynie po połączeniu dwóch składników we właściwym stosunku . Z uwagi na niedługi czas wiązania trzeba je wymieszać wprost przed nanoszeniem. Cały proces mieszania odbywa się w mikserze statycznym dołączanym do kartuszy. Składniki są równomiernie podawane – wypychane poprzez tłoki na które działa pneumatyczny siłownik znajdujący się w pistolecie. Wymieszane składniki na końcu miksera zostają rozpylone poprzez dyszę zasilaną sprężonym powietrzem. Następuje atomizacja materiału. Tak rozpylony materiał jest nakładany na powierzchnię przeznaczoną do zabezpieczenia.

System Kryptonit Easy jest prosty w obsłudze i wymaga zredukowanej do minimum obsługi. Do zalet systemów z kartuszami można zaliczyć:
Mobilność – systemy nadają się do stosowania zawsze tam, gdzie są konieczne, na przykład na rurociągach, czy pokładach statków.
Bezpieczeństwo przechowywania – kartusze są nieprzeciętnie trwałe i posiadają możliwość ponownego zamknięcia.
Automatyczne mieszanie komponentów – gwarantuje dużo bardziej wyważone zachowanie stosunku proporcji, jak i niezmienność procesu za każdym razem.
Oszczędność materiału – w czasie użytkowania wyczerpywana jest idealna ilość produktu, ile jest potrzebne.
Dokładne dozowanie – warstwy są miarowo nanoszone powłoką o stałej grubości przy zminimalizowaniu strat.

Całkowity układ składa się z następujących elementów:
DSC03324 pistoletu natryskowego
kartuszy
mikserów

Pistolet jest idealny do każdego użycia

Polyurethane spraying gun

Dopełnieniem kartuszy oraz mikserów są nowe pistolety natryskowe. Standardowe zastosowania wymienionych systemów to nakładanie dwuskładnikowych warstw naprawczych na rurociągach, przemyśle stoczniowym, na konstrukcjach stalowych, na powierzchniach ładunkowych pojazdów samochodowych i wagonów kolejowych oraz elektrowniach wiatrowych, lejach zsypowych, pompach, podajnikach wibracyjnych.

Oferowany system potrzebuje tylko zasilania sprężonym powietrzem, przewód ze sprężonym powietrzem gwarantuje prosty dostęp do wszystkich powlekanych powierzchni, nie jest ograniczony typowymi przewodami, czy innymi wężami.

PODSUMOWANIE
Systemy bazujące na kartuszach oferują zredukowane ogólne koszty, jak i wyższą mobilność urządzenia natryskowego. Dzięki oferowanemu systemowi Kryptonit EASY, o niskim nakładzie kosztowym oraz bezobsługowym urządzeniom dozującym, technika powłok dwuskładnikowych wstąpiła w XIX wiek.

Właściwości powłoki KRYPTONIT HD
twardość wg. Shore’a 85 – 95A
grubość warstwy 1 – 5mm
rozciągliwość 315%
ścieralność (wg. DIN 53516 , 10N) 51mm3
temperatura pracy 60/120 st.C (środowisko wilgotne/suche)
Kolor – dostępne kolory czerwony, czarny, niebieski, żółty, zielony, szary
Copyright 2019: MSBERTOL - Wszelkie prawa zastrzeżone