Powłoki zabezpieczające przed erozją, korozją, kawitacją, udarami mechanicznymi

Ochrona przed substancjami chemicznymi

ochrona przez substancjami chemicznymi ochrona przez substancjami chemicznymi

Powłoki elastomerowe mają również zastosowanie jako zabezpieczenie przed niektórymi chemikaliami , substancjami agresywnymi. Zastosowanie powłoki jako elastycznej membrany chroniącej przed korozją i wyciekami , uszczelnienie i naprawa zbiorników metalowych, betonowych to jeden z przykładów zastosowań właściwości chemoodpornych poliuretanu.

Copyright 2019: MSBERTOL - Wszelkie prawa zastrzeżone