Powłoki zabezpieczające przed erozją, korozją, kawitacją, udarami mechanicznymi

Dodatek zmniejszający współczynnik tarcia

Kolejnym produktem, który proponujemy, jest dodatek zmniejszający współczynnik tarcia elastomerów poliueratonowych [u]. Stosujemy go, kiedy chcemy uzyskać śliską powłokę, do której nie przywierają inne materiały. Należy dodać do komponentu A dodatek w ilości 0,5 %. Niestety, skutkiem ubocznym będzie wtedy słabsza adhezja powłoki do podłoża. A także zmniejszenie właściwości wytrzymałościowych na rozciąganie.

Copyright 2019: MSBERTOL - Wszelkie prawa zastrzeżone